Bronya

Materiali za termoizolacijo

Home Bronya Anticor

Bronya Anticor

Tekoča termoizolacija Bronya Anticor je prvi in edinstven material, ki se lahko nanaša direktno na zarjavelo površino. Prej je potrebno odstraniti okruške in slabo spojene delce rje, kar storimo z žično ščetko. Bronya Anticor se nato lahko – skladno z navodili – nanese na površino.

 

Termoizolacija Bronya Anticor je specialni namaz z izboljšanimi lastnostmi sprijemanja s površino, termoizolacijskimi lastnostmi in antikorozivnimi karakteristikami. Premaz je odporen na ultravijolične žarke in kemikalije (slane raztopine, kisline, lužine, določene naftne derivate). Premaz podaljšuje življenjsko dobo tako izoliranih površin, poleg tega pa jih ščiti še pred korozijo. Bronya Anticor termoizolacija se uporablja za toplotno izolacijo železnih in kovinskih konstrukcij, cistern, rezervoarjev, cevovodov, raznih industrijskih postrojenj oz. na konstrukcijah, ki so izpostavljena visoki vlagi ali zahtevnim atmosferskim in drugim vplivom.

 

Delovna temperatura, kjer se lahko uporablja, je od -60°С do +150°С.

 

Uporaba Bronye Anticor znatno zmanjšuje stroške dela, ker ne zahteva posebne obdelave površin preden se nanese. Hkrati podaljšuje življenjsko dobo vseh elementov, na katere je premaz nanešen.

Bronya Anticor premaz:

  • Zmanjša ali v celoti odpravi pojav kondenza na cevovodih hladne vode ali druge hladne tekočine, pri kanalih in razvodih klima naprav – pri čemer pri nanosu ni potrebno izključiti teh inštalacij iz delovanja.
  • Zmanjša stroške popravil v primeru hitrih urgenc.
  • Zmanjša stroške odstranjevanja stare rje.
  • Ščiti kovino pred temperaturnimi obremenitvami.
  • Uporablja se kot temeljni premaz za ostale Bronya premaze; če bi npr. želeli konstrukcije ali cevovode dodatno toplotno izolirati, je Bronya Antikor prvi namaz oz. sloj, nato pa se na ta sloj nanese druge izvedbe Bronye: npr. 2 sloja Bronya Facade ali Bronya Classic:
  • Prvi sloj – 0.5mm Bronya Anticor služi kot antikorozivno sredstvo, podlaga in kot vezivni in vodo nepropustni sloj.
  • Drugi sloj po 24 urah sušenja – 1mm Bronya Facade ali Bronya Classic
  • Tretji sloj po 24 urah sušenja – 1mm Bronya Facade ali Bronya Classic

Navodila za uporabo Bronya Anticor

Bronya Anticor je termoizolacijski premaz specialno namenjen za kovinske površine, na katerih se lahko ali se je že pojavila rja. Odlično se spaja s kovino, plastiko in podobnimi materiali.

 

Nanašamo jo lahko na površine temperature od 7 °C do +150 °C.

 

Pri delu z Bronyo Anticor moramo upoštevati naslednje:

 

  • Bronya termoizolacijski premazi ne smejo zmrzniti.
  • Ko jo pripravljamo za uporabo, je nikoli ne smemo prehitro in predolgo mešati.

 

Ko jo pripravljamo na uporabo, jo lahko mešamo z destilirano vodo, vendar pa moramo upoštevati vsa navodila, ki so napisana v naslednjih poglavjih:

LASTNOSTI
ENOTA
VREDNOSTI
Videz premaza Gladek, enakomeren, bel film
Odpornost premaza na spremembe temperature od -40°С do +60°С Videz premaza Ni sprememb
Časovno ohranjanje termoizolacijskih lastnosti na zunanjih površinah –
(kontinentalna klima z velikimi temperaturnimi nihanji)
Leto Najmanj 15 let
Faktor toplotne prevodnosti W/m°С 0,001 W/mK (±0,0002 W/mK)
Faktor paropropustnosti materiala mg/m hPa 0,003
Temperatura površine na katero se Bronya nanaša °С od +7 do +120
Delovna temperatura °С od -60 do +120
Gostota premaza pri temperaturi  20°С kg/m3 600±10%
Delež hlapljivih primesi, maksimalno % 43
 PH vrednost premaza pH 7,5-11,0
 Čas potreben za sušenje in oblikovanje filma pri temperaturi 20±2°С, minimalno Ure 24
Odpornost premaza na silo ločevanja (trganja) s površine materiala, minimalno – na betonski površini MPa 1,3
Odpornost premaza na silo ločevanja (trganja) s površine materiala, minimalno – na kovinski površini MPa 2,2
Odpornost premaza na delovanje vode pri temperaturi 20±2°С Stabilnost premaza Brez sprememb
Odpornost premaza na delovanje 5% raztopine  NaOH pri temperaturi 20±2°С Stabilnost premaza Brez sprememb
Odpornost premaza na temperaturi 200±5°С Stabilnost premaza Brez sprememb
A) Površina mora biti očiščena od nečistoč, rje, prahu, stare barve in prebrušena, da se odstranijo večji delci. Na kovinskih površinah ne bi smela ostati razluščena rja, ker bi se lahko po nanosu Bronye luščila naprej skupaj z Bronyo. S kovinskih delov je zato potrebno odstraniti rjo z brusilko ali s kovinskimi ščetkami. Kovinsko površino je nato potrebno premazati z antikorozivnim premazom in sušiti najmanj 2 uri.

 

B) Nove kovinske površine je potrebno razmastiti in očistiti, Bronyo pa nanesti, ko je površina suha.

 

C) Da bi se premaz BRONYA CLASSIC uspešno uporabil na kovinski površini, ki je izpostavljena rjavenju, še posebej v primeru obratovanja kovine na temperaturi med 90°C do +150 °C, mora biti ta površina očiščena rje, prahu in biti tudi razmaščena. Potem se nanjo nanese plast BRONYE ANTICOR ali pa 1-2 sloja antikorozivnega sredstva.

 

D) Če bi BRONYO CLASSIC nameravali uporabiti na kovinah, ki so odporne na rjo, je potrebno s površine odstraniti polirni sijaj, nečistoče in jo razmastiti ter na površino prej nanesti 1-2 sloja antikorozivnega sredstva.

Individualna zaščita

V normalnih pogojih je Bronya nenevarna za zdravje. Če se z njo dela v dobro prezračenem prostoru, ali zunaj, zaščitna maska ni potrebna. V zaprtih prostorih se pri delu uporablja standardna zaščitna maska. Uporabljajte tudi zaščitna očala, rokavice in zaščitno obleko. Če premaz pride v oči, jih izperite z tekočo vodo.

 

Kritične situacije

Če premaz pride v oči – jih izpirajte s tekočo vodo vsaj 15 minut. Če bi potem še občutili dražljaje, pojdite na posvet k zdravniku. Če premaz pride na kožo, ga sperite z vodo in milom. Zaščitna obleka se pere normalno.

 

Gorenje in vnetljivost

Bronya v tekočem stanju ne gori in ni vnetljiva. Prav tako lahko vse goreče površine, ki so namazane z Bronyo, gasimo z vodo, peno, suhimi kemikalijami in CO2.

 

Polivanje Bronye

Če se Bronya polije, lahko koristimo kateri koli material, ki ima absorpcijske lastnosti, da jo vpije (pesek, zemlja, drugo) ali pa jo speremo z veliko vode.

PROIZVOD MED TRANSPORTOM ALI SKLADIŠČENJEM NE SME ZMRZNITI!

BRONYA premaze skladiščimo v dobro zaprtih posodah pri temperaturi od +5°C do +30°C in vlažnosti do 80% ter zaščiteno od sončne svetlobe.

Pri transportu se tudi držimo teh omejitev, zraven pa še upoštevamo, da ne prevažamo več kot 3 20 litrske posode zložene ena na drugo in ne več kot 5 10 litrskih posod zloženih ena na drugo, razen če poskrbimo za dodatno embalažo.

Neupoštevanje teh pravil lahko vpliva na poškodbe Bronye in s tem na izgubo določenih lastnosti! V takih primerih proizvajalec in distributer ne odgovarjata za izgubo določenih lastnosti premaza.

Za nanos premaza se priporoča čopič z dolgimi in mehkimi dlakami ali kompresorje, ki jih na podlagi svojih izkušenj priporoča proizvajalec Bronye.

 

Za nanašanje premaza na manjše ali zahtevne površine uporabljajte mehke čopiče. Za nanašanje Bronye na površine, ki so večje od 100m2 pa je smiselno uporabiti kompresor z delovnim pritiskom, ki ni večji od 60-80 barov. Pri tem je potrebno upoštevati dejstvo, da niso vsi kompresorji uporabni za nanašanje Bronye!!! Priporočila, kateri kompresorji so primerni, lahko poiščete pri distributerju.

 

Izolacijski premaz se lahko nanaša na površine katerih temperatura  je  med + 7ºC do + 150°C, relativna vlažnost pa pod 80%. Za boljši oprijem premaza na pripravljeno površino se priporoča nanos enega sloja premaza razredčenega z 20-50% destilirane vode. Ta sloj premaza, ki ni debelejši od 0,4 – 0,5 mm, je potrebno sušiti najmanj 24 ur pri temperaturi zraka iznad +7°C in vlažnosti izpod 80% v obdobju sušenja. Šele nato se lahko nanese drugi sloj premaza.

 

Debelino sloja  med 0,4-0,5 mm je pri razredčenem premazu mogoče doseči z tremi prehodi čez površino z razpršilcem premaza, ki je povezan s kompresorjem.

 

Primarni sloj nikakor ne bi smel biti tanjši, ker bi se v tem slučaju oblikoval paroneprepustni sloj, ki bi uničil termoizolacijske lastnosti in deformiral končni sloj premaza.

 

Površine katerih temperatura je med +80°C do +150°C je potrebno najprej premazati z razredčenim premazom, da ne bi prišlo do vrenja premaza. Pri tem se priporoča uporaba  20-50% destilirane vode primešane v premaz.

 

VAŽNO: Pri nanašanju Bronye CLASSIC na površino, ki je toplejša od +80°C, maksimalna debelina slojev ne sme preseči 0,5 mm v 24 urah. Bolj je površina topla, bolj mora biti premaz razredčen.

 

Razredčen premaz je potrebno nanašati v kratkih in hitrih gibih in v tankem sloju. Vsak tak nanos se suši najmanj 1 uro. Tanke sloje je potrebno na toplo površino nanašati vse dokler ne nehajo izparevati na površini in pri tem paziti, da ne presežemo 0,5 mm njihove skupne debeline.

 

Ko nanesemo prvi sloj skupne debeline do 0,5 mm, pustimo, da se sloj suši najmanj 24 ur. Nato nanesemo nov premaz, ki je razredčen z 3% – 5% destilirane vode, spet do skupne debeline premaza 0,5 mm, ki ga tudi pustimo sušiti najmanj 24 ur. Za vsak naslednji sloj ponavljamo ta postopek.

 

Če premaz nanašamo s kompresorjem, debelino 0,5 mm dosežemo s porabo 0,55 l premaza na m2 površine, kar je tudi povprečna poraba, če premaz nanašamo s čopičem. Poraba premaza na m2 pa je odvisna še od vrste površine in načina nanosa.

 

Celotna debelina premaza je odvisna od potreb in želja uporabnika glede na izolacijske lastnosti, ki jih želi doseči na določenem materialu ali površini.