Bronya

Materiali za termoizolacijo

Home Bronya Facade

Bronya Facade

Bronya Facade je prvi nano termoizolacijski material na svetu, ki se lahko nanaša v sloju, ki je debelejši od 1 mm in ima tako paro propustnost kot visoko kvalitetna fasadna barva.  Termoizolacija Bronya Facade je narejena specialno za betonske površine in fasade. Zaradi izolacijskih lastnosti in manjših stroškov vgradnje v primerjavi z ostalimi vrstami izolacij predstavlja najboljši izbor izolacije v tem trenutku.

 

Bronya Facade je prvi nano termoizolacijski material na svetu, ki se lahko nanaša v debelini med 1 do 3 mm, pri tem pa je koeficient paro propustnosti ekvivalenten tistemu, ki ga ima visoko kvalitetna fasadna barva (0.03). Bronya Facade je visoko viskozna zmes, ki je odporna na atmosferske razmere in namenjena za izolacijo navpičnih površin. Premaz je lahko nanesen na zunanji strani fasade, lahko pa je nanesen tudi na notranjih stenah – še posebej, če te mejijo na  zunanje stene. Premaz bo zadrževal toploto v objektu, kar pomeni izboljšanje mikroklime v sobah in zmanjšanje toplotnih izgub.

 

Testi v Dubaju so pokazali, da Bronya Facade odbija do 80% vidljivega sončnega spektra kot tudi infrardečega spektra.  Posledica tega je, da se zgradbe poleti zaradi sonca ogrejejo med 25-30% manj, kar pomeni znatne prihranke pri klimatizaciji in ohlajevanju objektov. Pozimi pa Bronya Facade zmanjšuje toplotne izgube tudi do 30% , kar pomeni prihranke pri ogrevanju objektov.

 

Termoizolacija Bronya Facade je torej trajen material, ki se odlično spaja z vsemi gradbenimi materiali, ima odbojne lastnosti glede žarkov, ima termoizolacijske lastnosti in zelo dobro paro propustnost.

 

Tekoča nano termoizolacija Bronya Facade se uporablja za izolacijo gipsanih, betonskih, opečnih, lesenih in drugih površin na fasadah zgradb z zunanje ali/in notranje strani. Glede na to, da ima belo barvo, jo je mogoče obarvati že pred nanosom (toniranje), kar pomeni, da je stena/material na katerega se nanese, hkrati izoliran in obarvan v željeno barvo.

 

Bronya Facade je možno naknadno prebarvati tudi z emulzijo akrilne barve ali prekriti npr. s tapetami.   V kolikor bi želeli tonirati premaz z določenim barvnim odtenkom, se za navodila, katere barve se lahko uporabijo, posvetujte z dobaviteljem.

Bronya Facade premaz:

 • Omogoča izvedbo termoizolacije zunanjih in notranjih površin zidov.
 • Povečuje uporabnost notranjih prostorov, saj v primerjavi s stiroporjem ali volno zmanjšuje volumen izolacije in ohranja volumen notranjega prostora.
 • Ne povečuje obremenitve konstrukcije zgradbe.
 • Omogoča izoliranje zgradb s kompliciranim dizajnerskimi rešitvami.
 • Omogoča izoliranje ZVKD zaščitenih zgradb (renoviranje zgodovinskih in starinskih fasad).
 • Povečuje toplotno ugodje v prostorih.
 • Zmanjšuje stroške in čas vgradnje toplotne izolacije.
 • Odpravlja probleme s toplotnimi mostovi in pojavom kondenza ter vlage in plesni na stikih.

UPORABA BRONYE FACADE PRI ZAŠČITI CEVI, TOPLOVODNIH IN HLADNO VODNIH NAPELJAV

Termoizolacijski premaz Bronya Facade odlično deluje v kombinaciji z Bronya Anticor premazom. Na primer, za dobro termoizolacijo kovinskih cevi po navadi nameščamo penaste izolacijske materiale, ki jih prilepimo ali pritrdimo s sponkami. V primeru uporabe Bronye najprej nanesemo prvo plast 0,5 mm premaza Bronya Anticor, ki preprečuje nastanek rje in hkrati ustvarja vezivni in vodo neprepustni sloj. V nadaljevanju nanesemo še 2 sloja Bronya Facade debeline 1 mm in cevi oz. napeljave so zaščitene pred kondenziranjem in rjavenjem, po drugi strani pa še toplotno izolirane.

 

Vedno je vsak sloj potrebno sušiti 24 ur. Postopek nanosa torej izgleda takole:

 

 • Prvi sloj – 0,5 mm Bronya Anticor premaza
 • Drugi sloj se nanaša po 24 urah sušenja prvega sloja – 1 mm Bronya Facade
 • Tretji sloj se nanaša po 24 urah sušenja drugega sloja – 1 mm Bronya Facade

Navodila za uporabo Bronya Facade

Približni izračun debeline Bronya Facade termoizolacijskega premaza za toplotno izolacijo zidov (priporočila)

 

Vrsta zidu Debelina zidu (mm) Izračunana debelina sloja
Bronya Facade (mm)
Zaokrožena vrednost debeline
sloja Bronya Facade (mm)
Približna potrošnja premaza v primeru nanašanja s čopičem (litrov/m2)
Opeka 250
400
530
670
2,31
1,83
1,42
0,81
2,5
2
1,5
1
2,75
2,2
1,65
1,1
Beton 250
350
1,65
1,33
1,5
1,5
2,2
1,65
Lahki beton
(LWA concrete)
200
300
400
2,21
1,87
1,37
2,5
2
1,5
2,75
2,2
1,65
Penobeton
(Foam concrete)
200
300
400
2,04
1,56
1,22
2,5
1,5
1
2,75
1,65
1,1
Les 100
150
200
1,72
1,47
0,64
 2
1,5
1
2,2
1,65
1,1
Kovina 0,4
0,6
0,8
2,13
1,78
1,54
2,5
2
2
2,75
2,2
2,2

 

BRONYA FACADE se dobro oprime na večino poznanih površin. Zaradi tega sloj še neposušenega premaza, ki je debelejši od 1 mm, z nje ne bo zdrsnil ali stekel (tako kot pri barvah).  bog toga čak ni sloj deblji od 1 mm nanesen na okomitu površinu neće s nje skliznuti.

Premaz  se lahko nanaša pri temperaturah med +7 do +120 °C, pri tem pa temperatura zraka pri nanašanju ne sme biti pod + 7 °C.

 

Pri delu s premazom moramo vedno upoštevati naslednje:

 

 • BRONYA izolacijski premaz ne sme zmrzniti.
 • Redčenje in mešanje Bronye mora potekati v skladu z navodili prodajalca.

LASTNOSTI
ENOTA
VREDNOSTI
Videz premaza Gladek, enakomeren, bel film
Odpornost premaza na spremembe temperature od -40°С do +60°С Videz premaza Ni sprememb
Časovno ohranjanje termoizolacijskih lastnosti na zunanjih površinah –
(kontinentalna klima z velikimi temperaturnimi nihanji)
Leto Najmanj 15 let
Faktor toplotne prevodnosti W/m°С 0,001 W/mK (±0,0002 W/mK)
Faktor paropropustnosti materiala mg/m hPa 0,003
Temperatura površine na katero se Bronya nanaša °С od +7 do +120
Delovna temperatura °С od -60 do +120
Gostota premaza pri temperaturi  20°С kg/m3 600±10%
Delež hlapljivih primesi, maksimalno % 43
 PH vrednost premaza pH 7,5-11,0
 Čas potreben za sušenje in oblikovanje filma pri temperaturi 20±2°С, minimalno Ure 24
Odpornost premaza na silo ločevanja (trganja) s površine materiala, minimalno – na betonski površini MPa 1,3
Odpornost premaza na silo ločevanja (trganja) s površine materiala, minimalno – na kovinski površini MPa 2,2
Odpornost premaza na delovanje vode pri temperaturi 20±2°С Stabilnost premaza Brez sprememb
Odpornost premaza na delovanje 5% raztopine  NaOH pri temperaturi 20±2°С Stabilnost premaza Brez sprememb
Odpornost premaza na temperaturi 200±5°С Stabilnost premaza Brez sprememb
A) Površina mora biti očiščena od nečistoč, rje, prahu, stare barve in prebrušena, da se odstranijo večji delci. Na kovinskih površinah ne bi smela ostati razluščena rja, ker bi se lahko po nanosu Bronye luščila naprej skupaj z Bronyo. S kovinskih delov je zato potrebno odstraniti rjo z brusilko ali s kovinskimi ščetkami. Kovinsko površino je nato potrebno premazati z antikorozivnim premazom in sušiti najmanj 2 uri.

 

B) Nove kovinske površine je potrebno razmastiti in očistiti, Bronyo pa nanesti, ko je površina suha.

 

C) Da bi se premaz BRONYA CLASSIC uspešno uporabil na kovinski površini, ki je izpostavljena rjavenju, še posebej v primeru obratovanja kovine na temperaturi med 90°C do +150 °C, mora biti ta površina očiščena rje, prahu in biti tudi razmaščena. Potem se nanjo nanese plast BRONYE ANTICOR ali pa 1-2 sloja antikorozivnega sredstva.

 

D) Če bi BRONYO CLASSIC nameravali uporabiti na kovinah, ki so odporne na rjo, je potrebno s površine odstraniti polirni sijaj, nečistoče in jo razmastiti ter na površino prej nanesti 1-2 sloja antikorozivnega sredstva.

Individualna zaščita

V normalnih pogojih je Bronya nenevarna za zdravje. Če se z njo dela v dobro prezračenem prostoru, ali zunaj, zaščitna maska ni potrebna. V zaprtih prostorih se pri delu uporablja standardna zaščitna maska. Uporabljajte tudi zaščitna očala, rokavice in zaščitno obleko. Če premaz pride v oči, jih izperite z tekočo vodo.

 

Kritične situacije

Če premaz pride v oči – jih izpirajte s tekočo vodo vsaj 15 minut. Če bi potem še občutili dražljaje, pojdite na posvet k zdravniku. Če premaz pride na kožo, ga sperite z vodo in milom. Zaščitna obleka se pere normalno.

 

Gorenje in vnetljivost

Bronya v tekočem stanju ne gori in ni vnetljiva. Prav tako lahko vse goreče površine, ki so namazane z Bronyo, gasimo z vodo, peno, suhimi kemikalijami in CO2.

 

Polivanje Bronye

Če se Bronya polije, lahko koristimo kateri koli material, ki ima absorpcijske lastnosti, da jo vpije (pesek, zemlja, drugo) ali pa jo speremo z veliko vode.

PROIZVOD MED TRANSPORTOM ALI SKLADIŠČENJEM NE SME ZMRZNITI!

BRONYA premaze skladiščimo v dobro zaprtih posodah pri temperaturi od +5°C do +30°C in vlažnosti do 80% ter zaščiteno od sončne svetlobe.

Pri transportu se tudi držimo teh omejitev, zraven pa še upoštevamo, da ne prevažamo več kot 3 20 litrske posode zložene ena na drugo in ne več kot 5 10 litrskih posod zloženih ena na drugo, razen če poskrbimo za dodatno embalažo.

Neupoštevanje teh pravil lahko vpliva na poškodbe Bronye in s tem na izgubo določenih lastnosti! V takih primerih proizvajalec in distributer ne odgovarjata za izgubo določenih lastnosti premaza.

Za nanos premaza se priporoča čopič z dolgimi in mehkimi dlakami ali kompresorje, ki jih na podlagi svojih izkušenj priporoča proizvajalec Bronye.

 

Za nanašanje premaza na manjše ali zahtevne površine uporabljajte mehke čopiče. Za nanašanje Bronye na površine, ki so večje od 100m2 pa je smiselno uporabiti kompresor z delovnim pritiskom, ki ni večji od 60-80 barov. Pri tem je potrebno upoštevati dejstvo, da niso vsi kompresorji uporabni za nanašanje Bronye!!! Priporočila, kateri kompresorji so primerni, lahko poiščete pri distributerju.

 

Izolacijski premaz se lahko nanaša na površine katerih temperatura  je  med + 7ºC do + 150°C, relativna vlažnost pa pod 80%. Za boljši oprijem premaza na pripravljeno površino se priporoča nanos enega sloja premaza razredčenega z 20-50% destilirane vode. Ta sloj premaza, ki ni debelejši od 0,4 – 0,5 mm, je potrebno sušiti najmanj 24 ur pri temperaturi zraka iznad +7°C in vlažnosti izpod 80% v obdobju sušenja. Šele nato se lahko nanese drugi sloj premaza.

 

Debelino sloja  med 0,4-0,5 mm je pri razredčenem premazu mogoče doseči z tremi prehodi čez površino z razpršilcem premaza, ki je povezan s kompresorjem.

 

Primarni sloj nikakor ne bi smel biti tanjši, ker bi se v tem slučaju oblikoval paroneprepustni sloj, ki bi uničil termoizolacijske lastnosti in deformiral končni sloj premaza.

 

Površine katerih temperatura je med +80°C do +150°C je potrebno najprej premazati z razredčenim premazom, da ne bi prišlo do vrenja premaza. Pri tem se priporoča uporaba  20-50% destilirane vode primešane v premaz.

 

VAŽNO: Pri nanašanju Bronye CLASSIC na površino, ki je toplejša od +80°C, maksimalna debelina slojev ne sme preseči 0,5 mm v 24 urah. Bolj je površina topla, bolj mora biti premaz razredčen.

 

Razredčen premaz je potrebno nanašati v kratkih in hitrih gibih in v tankem sloju. Vsak tak nanos se suši najmanj 1 uro. Tanke sloje je potrebno na toplo površino nanašati vse dokler ne nehajo izparevati na površini in pri tem paziti, da ne presežemo 0,5 mm njihove skupne debeline.

 

Ko nanesemo prvi sloj skupne debeline do 0,5 mm, pustimo, da se sloj suši najmanj 24 ur. Nato nanesemo nov premaz, ki je razredčen z 3% – 5% destilirane vode, spet do skupne debeline premaza 0,5 mm, ki ga tudi pustimo sušiti najmanj 24 ur. Za vsak naslednji sloj ponavljamo ta postopek.

 

Če premaz nanašamo s kompresorjem, debelino 0,5 mm dosežemo s porabo 0,55 l premaza na m2 površine, kar je tudi povprečna poraba, če premaz nanašamo s čopičem. Poraba premaza na m2 pa je odvisna še od vrste površine in načina nanosa.

 

Celotna debelina premaza je odvisna od potreb in želja uporabnika glede na izolacijske lastnosti, ki jih želi doseči na določenem materialu ali površini.